Installasjon: Hva må du gjøre?

En åpning mellom etasjene er alt som skal til

Det er ikke mye arbeid som hviler på deg i forbindelse med installasjonen av en Heistad AS Heis. Du kan selv sage ut hullet i golvet mellom etasjene, eller få en lokal snekker til å gjøre det.

Du har i forkant fått tegninger av oss som viser de nøyaktige utsparingsmål som kreves for gjennomgang i golvet. Ta kontakt med oss om du er usikker på noe.

Det er en fordel om det er en grop på 50 mm under heissjakten. Da vil golvet utenfor og i heisen være i samme høyde. Monteres Heistad AS heis direkte oppå eksisterende golv, levere vi med en rampe / oppkjørsel som takler nivåforskjellen.