Funksjon: Sikkerhet

Sikkert og trygt

Heistad AS heis er et trygt og driftssikkert produkt som tilfredsstiller alle krav til sikkerhet i henhold til regelverket og er sertifisert av Det norske Veritas. Inngår du en ettersynsavtale med oss, sørger vi for årlig sjekk av Heistad AS heis – og du vil ha problemfri bruk av heisen. Ved en eventuell strømstans vil Heistad AS heis kunne kjøres ned til nærmeste etasje. Som en ekstra trygghet kan du inngå en 24/7-alarmavtale med oss hvor det vil bli sørget for evakuering om heisen skulle stanse mellom to etasjer.